Dealer login Wachtwoord vergeten?

NIEUWS

 

Makita maakt gereedschappen met de beste grondstoffen en de grootste zorg. Ze worden met uiterste precisie gecontroleerd en volgens de strengste normen getest. Zo ondergaat elke Makita elektromotor niet minder dan negentien kwaliteitscontroles en moet hij minutenlang proefdraaien voor hij wordt goedgekeurd. Wij hebben dan ook het grootste vertrouwen in de kwaliteit van onze producten. 

Toch een constructie- of materiaalfout?

Vertoont uw Makita machine een constructie- of materiaalfout?

We repareren of vervangen ze zonder kosten voor u. We nemen zowel vervangstukken als uurloon en verzending van uw machine voor onze rekening.

Wat zijn constructie- of materiaalfouten?

Het gaat niet over:

• de gevolgen van onvoorzichtig of verkeerd gebruik van de machine, zoals het niet naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of overbelasting van de machine,

• normale slijtage aan de machine (bijvoorbeeld aan koolborstels, kogellagers en olieafdichtingen) of aan verbruiksgoederen (zoals boren, beitels, zaagbladen, schaafbeitels en schuurbanden) die niet als een fabrieksfout beschouwd kan worden.

De fabrieksgarantie geldt:

• tot één jaar na de aankoopdatum

• tot twee jaar na aankoop in het geval van niet-professioneel of particulier gebruik. Het vervangen van onderdelen onder garantie heeft geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg, met uitzondering van de standaard garantie van drie maanden na elke herstelling, die alleen geldt voor de herstelde of vervangen onderdelen.

Wat zijn de inleveringsvoorwaarden?

Wilt u gebruikmaken van de garantie? Lever de machine ongeopend bij uw Makita dealer in. Toon een origineel, ongewijzigd en leesbaar aankoopbewijs of een garantiekaart waarop het typenummer en het serienummer van uw machine vermeld staan. Op het moment dat u uw machine inlevert voor reparatie, moet u meteen aangeven dat het om een reparatie onder garantie gaat. Geef de nodige informatie die aantoont dat de garantieaanvraag terecht is.

[Deze voorwaarden vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten. Ze beperken op geen enkele manier uw contractuele rechten als professionele gebruiker of uw wettelijke individuele rechten als niet-professionele gebruiker.]

 
 

Wist u:

- Dat u gedurende de garantieperiode van uw Makita boor- en breekhamer recht hebt op één gratis onderhoudsbeurt, met inbegrip van werkuren en eventuele door normaal gebruik versleten onderdelen? Wij adviseren u om uw boor- of breekhamer voor onderhoud in te leveren na zes maanden of ten laatste na honderd gebruiksuren.

N.B. Welke mate van slijtage als normaal kan beschouwd worden, wordt door de technische deskundigen van onze reparatiedienst bepaald. Belangrijk is ook om te weten dat dit aanbod enkel geldt voor een onderhoud en niet voor een herstelling. De machine moet dus in goed werkende staat ingeleverd worden. We bieden deze dienst immers net aan met de bedoeling in te kunnen grijpen alvorens er zich pannes voordoen ten gevolge van een gebrekkig onderhoud van slijtage-onderdelen.

- Dat u na elke herstelling gedurende drie maanden van een volledige garantie geniet met betrekking tot het herstelde defect?
Elke Makita reparatie heeft immers tot doel een machine af te leveren die feilloos functioneert.